[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษากฤษที่เน้นเนื้อหาอาเซียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC เรื่อง We are ASEAN นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษากฤษที่เน้นเนื้อหาอาเซียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC เรื่อง We are ASEAN นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเเรียนกุดไผทประชาสรรค์ โดย นางคำนงค์ พันไผ่ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 ผู้เขียน : นางสาวนารีนาท แท่งทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 160
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษากฤษที่เน้นเนื้อหาอาเซียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC เรื่อง We are ASEAN นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 พ.ย. 2559
      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 ก.ย. 2559
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ควบคู่กับชุดฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 21 พ.ค. 2559
      ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค ATLAS เรื่อง การจำแนกสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 พ.ค. 2559
      การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 27 ธ.ค. 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดสุรินทร์
บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.044-513625