[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิทยา ไชยมงคล
ชื่อเล่น :
นายพิทยา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
หน้าที่ :
ผอ.สพม.33
ที่อยู่ :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Telephone :
0897199199
Email :
mcdssurin@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก :
CEO

จังหวัดสุรินทร์
บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.044-513625