[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ผู้เขียน : ภคพร กล้าแข็ง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
เข้าชม : 579


 

ประกาศโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ 

                     ด้วยโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอก ดนตรี ในอัตราเงินเดือน 9,530 บาท ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

                     1. ประกาศรับสมัคร                                                                        วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์  2556

                     2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร                                 วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2556 

                     3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                                                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

                    4. ประกาศผลสอบ                                                                            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 

                    5. ทำสัญญาเริ่มปฏิบัติหน้าที่่                                                           วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2556 

หลักฐานการรับสมัคร 

                  1.สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)                                              จำนวน 2 ฉบับ

                  2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน 2 ฉบับ

                  3.ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน )                                        จำนวน 1 ฉบับ

                  4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จำนวน 1 ฉบับ            5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      hacked by.Mr.Rizgar halshoy(i87) 4 ก.พ. 2556
      ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 4 ก.พ. 2556
      ประชาสัมพันธ์ สมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.พ. 2556
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการโรงเรียนโคกยางวิทยา 26 ก.ย. 2555
      สมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ย. 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดสุรินทร์
บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.044-513625